Podsumowanie spotkań z ratownikiem medycznym w SP w Grabowie

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie jedna z mam, będąca z zawodu ratownikiem medycznym, rozpoczęła prowadzenie cyklu zajęć z pierwszej pomocy.
Początkowo zajęcia były prowadzone w klasach III i II szkoły podstawowej. Na prośbę dyrekcji rozszerzono program na pozostałe klasy. W klasach młodszych- również przedszkolnych- zajęcia poświęcone były opatrywaniu ran, postępowaniu w przypadku utraty przytomności i krwotoku z nosa. Dzieci nauczyły się układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz bandażowania. Zajęcia w klasach starszych dotyczyły resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Z wykorzystaniem szkolnego fantoma młodzież mogła spróbować swoich sił w tym trudnym zadaniu. Popularność przedsięwzięcia przerosła nasze oczekiwania. Młodzież poprosiła o kolejne zajęcia. Chcą nauczyć się postępowania w przypadku zadławień, ataku padaczki czy poparzeń. Ruszamy z początkiem nowego semestru.
Patrycja Osińska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status