Uzbrojeni w wiedzę – zadbajmy o bezpieczeństwo w sieci – szkolenie nauczycieli w SP w Grabowie


Dnia 22 stycznia 2019 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez panią Aleksandrę Czech z Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych z Gdańska. Nosiło ono tytuł „ Uzbrojony w wiedzę. Bezpieczeństwo uczniów w sieci”.
W trakcie wykładu i podczas ćwiczeń warsztatowych pedagodzy przypomnieli sobie najważniejsze kwestie dotyczące pojęcia, skali oraz konsekwencji cyberprzemocy, w rozumieniu głównie przemocy rówieśniczej. Poruszone zostały również kwestie roli świadków, wagi profilaktyki w tym zakresie oraz uregulowań prawnych.
Ciekawa forma szkolenia oraz właściwe merytoryczne przygotowanie sprawiło, że grono pedagogiczne zostało uzbrojone w wiedzę, co zapewne wspomoże działania profilaktyczne, które nauczyciele już od lat stosują w tym zakresie. Liczymy, że to pozwoli lepiej zadbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci, gdyż jest to bardzo ważny problem w życiu dzieci i młodzieży.
Brygida Mościńska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status