Pierwsza szkoła powstała w Grabowie razem z parafią w 1589 roku. Była to szkoła parafialna.  Do XVII wieku nauczano w niej w języku polskim, później w niemieckim. Jej uczniem był m. in. Marcin Giersz pochodzący z pobliskiej wsi Kowalki.

Po II wojnie światowej, w grudniu 1945 roku, zorganizowano szkołę w poniemieckim budynku szkolnym (obecnie uczą się tam klasy I-III).  Nowy budynek szkoły oddano do użytku 19 października 1968 roku.
Od 1977 roku nauczanie odbywało się również w budynku po urzędzie gminy.

Do 1973 roku do szkoły uczęszczały dzieci z Grabowa i okolicznych wsi. Szkoły czteroklasowe funkcjonowały wtedy w Główce, Marcinowie i Dunajku. Szkoły ośmioklasowe oprócz Grabowa w Siedlisku, Nasutach i Zatykach.
Od roku szkolnego 1973/74, kiedy w Grabowie powstała zbiorcza szkoła gminna, stopniowo likwidowano te szkoły.

Pierwszym kierownikiem szkoły

w roku szkolnym 1945/46 była Helena Omelaniuk,

w latach szkolnych 1946/47 – 1947/48 Maria Junik,
w latach 1948/49 – 1949/50 Maria Lempe,

w latach 1950/51 – 1972/73 Henryk Ostrowski.

Od roku 1973/74 do 1990/91 dyrektorem szkoły był Józef Czamarecki,

w latach 1991/92 – 1995/96 Mirosław Sidor,

od roku szkolnego 1996/1997 do 2002/2003 pełniła tę funkcję Teresa Piszczek.
Od roku 1998 szkoła podstawowa w Grabowie nosi imię Michała Kajki.

01 września 2003 r. utworzono Zespół Szkół w Grabowie, w którego skład weszła Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie, oraz Samorządowe Gimnazjum w Grabowie. Dyrektorem powstałego zespołu została Irena Łobacz, która tę funkcję pełni do dzisiaj.