O nas

Pierwsza szkoła powstała w Grabowie razem z parafią w 1589 roku. Była to szkoła parafialna.  Do XVII wieku nauczano w niej w języku polskim, później w niemieckim. Jej uczniem był m. in. Marcin Giersz pochodzący z pobliskiej wsi Kowalki.

Po II wojnie światowej, w grudniu 1945 roku, zorganizowano szkołę w poniemieckim budynku szkolnym (obecnie uczą się tam klasy I-III).  Nowy budynek szkoły oddano do użytku 19 października 1968 roku.
Od 1977 roku nauczanie odbywało się również w budynku po urzędzie gminy.

Do 1973 roku do szkoły uczęszczały dzieci z Grabowa i okolicznych wsi. Szkoły czteroklasowe funkcjonowały wtedy w Główce, Marcinowie i Dunajku. Szkoły ośmioklasowe oprócz Grabowa w Siedlisku, Nasutach i Zatykach.
Od roku szkolnego 1973/74, kiedy w Grabowie powstała zbiorcza szkoła gminna, stopniowo likwidowano te szkoły.

Pierwszym kierownikiem szkoły

w roku szkolnym 1945/46 była Helena Omelaniuk,

w latach szkolnych 1946/47 – 1947/48 Maria Junik,
w latach 1948/49 – 1949/50 Maria Lempe,

w latach 1950/51 – 1972/73 Henryk Ostrowski.

Od roku 1973/74 do 1990/91 dyrektorem szkoły był Józef Czamarecki,

w latach 1991/92 – 1995/96 Mirosław Sidor,

od roku szkolnego 1996/1997 do 2002/2003 pełniła tę funkcję Teresa Piszczek.
Od roku 1998 szkoła podstawowa w Grabowie nosi imię Michała Kajki.

01 września 2003 r. utworzono Zespół Szkół w Grabowie, w którego skład weszła Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie, oraz Samorządowe Gimnazjum w Grabowie. Dyrektorem powstałego zespołu została Irena Łobacz, która tę funkcję pełni do dzisiaj.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status