Przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w SP w Grabowie


W Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie przeprowadzono remont łazienek na dolnym korytarzu. Nowe łazienki zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Remont kosztował ponad 80 tyś. zł., część kosztów w kwocie 33 tysiące złotych pokrył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie projektu odbyło się w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status