GROMADA ZUCHOWA STRAŻNICY USMIECHU


Na terenie naszej szkoły od listopada 2018r. działa gromada zuchowa „Strażnicy Uśmiechu” . Zrzesza dziewczęta i chłopców od 7-10 lat (uczniów klas I-III). Gromadą zuchową kieruje i odpowiada za jej pracę –drużynowa Magdalena Maja Zaniewska . Podstawowymi formami pracy w gromadzie zuchowej są : zabawa tematyczna , zwiad zuchowy , gawęda, piosenka, pląs , zuchowe zwyczaje , obrzędy i tajemnice , majsterka , zuchowy teatr, pożyteczne prace , gry i ćwiczenia . Gromada przez umożliwianie zuchom zdobywania sprawności i gwiazdek , tworzy warunki do rozwoju psychofizycznego dzieci oraz przygotowuje je do dalszej działalności w drużynie harcerskiej. Zbiórki odbywają się systematycznie w poniedziałki od godz.13.30 do 15.15 .

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status