„SPRZĄTAMY ŚWIAT ODBLASKOWO ŻEBY WOKÓŁ BYŁO KOLOROWO”

Dnia 19 września  2017r.oddział przedszkolny3-4latki oraz klasy Oa, Ob i IIIa  włączyły się po raz kolejny w ogólnoświatową akcję, uświadamiającą uczniom konieczność troski o  Ziemię i o jej czystość. W tym roku 24 już Akcja Sprzątania Świata przebiegała  pod hasłem: ,,Nie ma śmieci są surowce”.

Głównym celem tej edycji  było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako ,,śmieci”- na składowisku, w lesie czy rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania.

Dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe sprzątały  przydzielone tereny w okolicy szkoły. Akcja miała na celu promowanie idei dbania o środowisko, a tym samym o własne zdrowie, nie tylko poprzez porządek wokół ale też unikanie zagrożeń, czego wyznacznikiem miał być właśnie element odblaskowy.

Wymarsz w teren poprzedziły zajęcia edukacyjne pod hasłem ,,Recykling- przetwarzanie zużytych przedmiotów na nowe ( Co z czego powstaje?). Dzieci uczyły się segregacji śmieci poprzez umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach. Starsi koledzy wyjaśnili przedszkolakom na czym polega recykling. Kolejnym działaniem było umieszczenie ulotek propagujących prawidłową segregację śmieci na wiejskiej tablicy ogłoszeń, drzwiach wejściowych szkoły oraz sklepu. Aby zwiększyć liczbę odbiorców akcji ulotki trafiły również do domów naszych uczniów. Mamy nadzieję, że w ten sposób wzrośnie świadomość ekologiczna środowiska lokalnego.

Beata Borkowska

Małgorzata Kacynel

Anna Szermińska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status