Dzień profilaktyki w  Szkole Podstawowej  w Grabowie

21 września  2017r. w Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie odbył się pierwszy w tym roku szkolnym Dzień profilaktyki. „Dialog przeciw przemocy i agresji” pod tym hasłem upłynął ten dzień w naszej szkole.  Dzieci z oddziału  5-latków, „0” oraz uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej obejrzeli spektakl profilaktyczny, pt. „Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska”. Jego   treść miała głębokie przesłanie a mianowicie, że w kontaktach z innymi nie można uciekać się do przemocy. Spektakl przedstawili aktorzy z  Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja „Magik” z Białegostoku. W klasach IV – VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne. „Czy dokuczanie jest przemocą?”, to temat zajęć, które wybrano dla uczniów z klas IV – VI. Klasa VII oraz II i III gimnazjum uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych na temat,  „Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”. W ramach Dnia profilaktyki w szkole odbyło się również szkolenie dla nauczycieli oraz spotkanie profilaktyczne dla rodziców. Tym razem tematem warsztatów dla rodziców był „Wpływ przemocy domowej na funkcjonowanie rodziny”. Warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli przeprowadzone zostały przez trenera z Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog z Krakowa. Dzień profilaktyki w szkole zorganizowała pedagog  Zofia Frydecka. Wszystkie powyższe działania zostały sfinansowane przez Gminę Gołdap, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2017.

Zofia Frydecka

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status