Dzieci poznają Warmię i Mazury

              Dnia 15 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie uczestniczyli w bardzo ciekawej wycieczce w ramach ogólnopolskiego projektu „Poznaj Polskę” dofinansowanej na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie szkół i umożliwienie uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego uczniów poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, … Dowiedz się więcej