Dzień profilaktyki w szkole – Szkoła Podstawowa w Grabowie

Dzień profilaktyki w szkole

30 września 2021r. w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w  Grabowie odbył się Dzień profilaktyki pod hasłem „Dialog dla zdrowia”. Uczniowie klas od I do VIII szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych. Temat warsztatów dla uczniów z klas I – III brzmiał „Dieta dobra dla mózgu”, a dla uczniów z klas IV – VIII – „Prozdrowotny styl życia”. Celem zajęć było przekazanie uczniom podstawowych informacji na temat wpływu odżywiania na funkcjonowanie naszego mózgu, co szkodzi zdrowiu fizycznemu i  psychicznemu. Uwrażliwianie uczniów na potrzebę świadomego dokonywania wyborów dotyczących zdrowia, jak sposób odżywiania, aktywność fizyczna i ich wpływu na zdrowie fizyczne i  psychiczne.

Tego dnia odbyło się również szkolenie dla nauczycieli oraz wywiadówka profilaktyczna dla rodziców, nt. „Patotreści – czyli z czym do czynienia mają nasze dzieci?” Warsztaty przeprowadził trener z Centrum Edukacji i  Profilaktyki Dialog z Krakowa. Wszystkie powyższe działania zostały sfinansowane przez Gminę Gołdap, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021.

Zofia FrydeckaSkip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status