Misterium Męki Pańskiej

    Dnia 27 marca uczniowie  naszej szkoły pod kierunkiem p. Reginy Semborskiej przedstawili Misterium męki Pana Jezusa . Występ rozpoczął się zaśpiewaniem pieśni „Ogrodzie Oliwny”. Mogliśmy przenieść się w wyobraźni do ogrodu Getsemani i wysłuchać modlitwy Pana Jezusa przed męką . Następnie widzieliśmy zdradliwy pocałunek Judasza, oskarżenia fałszywych świadków  i wymuszenie przez arcykapłanów wyroku skazującego  na  Jezusa, który wydał Poncjusz Piłat.  Przedstawienie zakończyło się pieśnią „Rozpięty na ramionach”, którą zaśpiewała Nela Buza z przedszkola.

         Misterium pomogło nam lepiej zrozumieć miłość Boga do człowieka . Skłoniło nas również do głębszej refleksji na temat naszego stosunku do Boga – do której z przedstawionych osób jesteśmy najbardziej podobni?