Szkodniki lasu

Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Grabowie wzięli udział w zajęciach nt. „ Mini szkodnik- maxi szkoda-metody i sposoby ochrony lasu”, przedsięwzięciu realizowanym w ramach projektu „Leśna klasa – las niejedno ma imię” realizowanego w ramach konkursu – Klasa z drewna organizowanego przez Lasy Państwowe.

Uczniowie na zajęciach poznawali szkodniki, czyli owady i ssaki, które doprowadzają do degradacji lasu oraz szkody wyrządzone przez nieodpowiednie zachowanie człowieka. Uczyli się rozpoznawać elementy ochrony lasu stosowane przez człowieka takie jak pułapki feromonowe, grodzenia, osłonki biodegradowalne, czy zabezpieczenie sadzonek repelentem. Ważną częścią zajęć było nabywanie właściwej postawy proekologicznej oraz uświadomienie uczniom potrzeby ochrony lasu i dbałości o środowisko przyrodniczo-leśne. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali plakaty podsumowujące potrzebę ochrony lasów.