Dzień profilaktyki w  szkole

 

 

9 października 2023r. w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w  Grabowie odbył się  Dzień profilaktyki pod hasłem „Żyję zdrowo”. Dzieci z  oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas od I do VIII oglądali spektakle profilaktyczne, po których odbyły się również pogadanki. „Zaczarowany eliksir” to tytuł teatrzyku dla najmłodszych z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – IV. Natomiast uczniowie  klas V – VIII obejrzeli występ, pt.  „Niewinna gra”. Tego dnia odbyło się również zebranie dla rodziców, na którym zaprezentowano spektakl, pt. „Rodzinny dramat”,  po którym również odbyła się pogadanka. Celem wybranej tematyki spektakli było zwiększenie świadomości uczniów  i rodziców na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, ale także zwracanie uwagi na samopoczucie innych, przypominanie o empatii. Kolejny raz skupiono uwagę uczniów na zasadach bezpieczeństwa, także w Internecie. Powyższe spektakle przedstawił Teatr Profilaktyczny Kurtyna z Krakowa. Sfinansowane to zostało przez Gminę Gołdap, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2023.

Zofia Frydecka