Spotkanie z „Leśnymi stworami”.

21 września w ramach projektu „Leśna klasa – las niejedno ma imię” realizowanego w ramach konkursu „Klasa z drewna” organizowanego przez Lasy Państwowe ” w oddziale przedszkolnym w grupie 5-6 latków  odbyły się warsztaty przyrodnicze „Leśne stwory”. Zajęcia miały na celu wspieranie samodzielnej, dziecięcej eksploracji świata oraz  stymulowanie rozwoju wrażliwości.  Przedszkolaki wybrały się na  spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów takich jak: kasztany, żołędzie, jarzębina,  kora i liście drzew, zasuszone trawy, patyki, kamienie i wiele innych. Wszystkie materiały zostały zbadane pod kątem wielkości, koloru, faktury, a następnie  wykorzystane podczas zajęć. Dzieci chętnie opisywały i porównywały  zebrane skarby. Przedszkolaki z zaangażowaniem pracowały w grupach i indywidualnie podczas tworzenia Leśnego stwora bądź skrzata, który mógłby zostać strażnikiem lasu.

Kolejnym etapem zajęć było zapoznanie dzieci z zawodami ”leśnymi”, a następnym rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt leśnych. Otrzymały sylwetki jeża i orła bielika i wypełniły je materiałem przyrodniczym.  Wspólnie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, co to znaczy gatunek chroniony i jak należy postępować, aby świat był bardziej przyjazny środowisku.  Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy młodego leśnika.