„Czyste powietrze wokół nas”

Sprawozdanie z realizacji programu przedszkolnego antynikotynowego rok szkolny2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 Oddział Przedszkolny znajdujący się w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie uczestniczył w projekcie ,,Czyste powietrze wokół nas”, który jest jednym z kluczowych  projektów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy. Przedsięwzięcie również koordynowane jest przez Państwowy Inspektorat Sanitarny.

Do najważniejszych celów programu należało:

–   uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata,

–   zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,

–   wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego

–  zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,

–  zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Realizacja programu składała się z 5 zajęć warsztatowych  skierowanych  do dzieci:

  • „Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymów”;
  • „Co i dlaczego dymi?”;
  • „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”;
  • „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”;
  • „Jak unikać dymu papierosowego?”.

W warsztatach uczestniczyły dzieci 5-6 letnie oraz 3-4 latki ( łącznie 44 osoby). Podczas  realizacji pierwszych zajęć zorganizowana została wycieczka  po okolicy naszego przedszkola. Zadaniem dzieci była wnikliwa obserwacja i poszukiwanie źródeł dymu. Jednocześnie była to świetna okazja do zapoznania przedszkolaków  ze  źródłami  energii odnawialnej w postaci paneli fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. W tym dniu przedszkolaki poznały dinozaura Dinka, słuchały piosenki o nim i kolorowały go.  Na kolejnych zajęciach przedszkolaki wykonały plakaty dotyczące szkodliwości  dymów. Najmłodsze dzieci  ozdabiały postać Dinka, kolorowały kwiaty oraz poszukiwały tabliczki z  zakazem palenia. Wszyscy samodzielnie wykonali znaczki z „Zakazem palenia!” który dumnie prezentowali podczas happeningu z okazji „Dnia Ziemi”. Istotną rolę edukacyjną odniosła prezentacja multimedialna: „Czyste powietrze wokół nas”, która w sposób obrazowy ukazała skutki uzależnienia od wyrobów tytoniowych. Przedszkolaki  poznały znak „zakazu palenia”, odszukiwały go w naszym przedszkolu i innych instytucjach podczas okazjonalnych  wycieczek. Po każdych zajęciach dzieci wykonywały prace plastyczne, które wywieszane były na korytarzu przedszkolnym dla rodziców i całej społeczności przedszkolnej. Podczas trwania programu dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i dowiedziały się, w jaki sposób należy zachować się, w obecności osoby palącej papierosa. Zajęcia były prowadzone metodą warsztatową, wykorzystano także burzę mózgów i mapę myśli. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i wykonywały powierzone im zadania.