Wycieczka do Tężni Solankowej i Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych w Gołdapi

9 czerwca dzieci z grupy pięciolatków w towarzystwie dzieci z Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi wybrały się na wycieczkę do Tężni Solankowej jodowo-bromowej oraz Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych w Gołdapi. Celem naszej wycieczki było poznanie
specyficznego mikroklimatu tężni, będącego naturalnym leczniczym inhalatorium, zbliżonym do klimatu, który panuje nad morzem. Przedszkolaki korzystały z walorów leczniczych tężni podczas wspólnej zabawy. Przemiłe panie z Pijalni Wód oprowadziły nas po obiekcie tłumacząc funkcję groty solnej oraz mini tężni. Oczywiście najbardziej wyczekaną rozrywką była zabawa na placu zabaw. Wycieczka miała również wymiar edukacyjny, dzieci poznały siedzibę-żeremie sympatycznego bobra, miały możliwość spacerowania po pływającym pomoście zapoznawszy się wcześniej z regulaminem. Wspaniała integracja dzieci, aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz pyszne lody na zakończenie tej wspaniałej przygody to dowód na mile i pożytecznie spędzony czas.