Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 

Już po wyborach. Dzień Samorządności  w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie zakończył się wyborami, które wyłoniły nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego i nowy zarząd.  W drodze głosowania opiekunem samorządu została pani Agnieszka Pruszyńska, przewodniczącą Maria Osińska, która uzyskała największą ilość głosów. Dawid Skrzyński został zastępcą, natomiast stanowisko sekretarza zostanie wyłonione w wyborach uzupełniających, gdyż kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów. Wygranym życzymy owocnej pracy i powodzenia.