WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W KONKURSIE „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR”

https://www.goldap.pl/pl/229/30991/wydluzenie-terminu-skladania-dokumentacji-uzupelniajacej-w-konkursie-%E2%80%9Egranty-ppgr-wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr%E2%80%9D.html