Konkurs ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej

Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2020

 

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie od wielu lat realizuje ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w konkursach zaproponowanych przez organizatorów. W zeszłorocznej, jubileuszowej edycji kampanii, odbył się konkurs plastyczno – literacki zatytułowany „Wehikuł czasu”. Uczestniczyli w  nim uczniowie od klasy 2 do 8 szkoły podstawowej. Jak co roku ich prace zostały zauważone i nagrodzone. Tym razem z biura kampanii nadesłano nagrody dla dziewięciu naszych uczniów. A otrzymali je:

  • Krzysztof Bogucki – klasa 2

  • Jakub Misiewicz – klasa 2

  • Maja Skowrońska – klasa 2

  • Kamila Zaborowska – klasa 2

  • Paulina Zaborowska – klasa 2

  • Marcin Kuczerepa – klasa 3

  • Roksana Maczuga – klasa 6b

  • Gabriela Słowikowska – klasa 6b

  • Sandra Trzasko – klasa 6a

Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu, a szkolnym koordynatorem pedagog szkolny Zofia Frydecka.. Materiały edukacyjne kampanii zostały sfinansowane przez Gminę Gołdap, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status