Zarządzenie nr 02/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie z dnia 18 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zarządzenie nr 02/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie z dnia 18 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status