Projekty edukacyjne w Gimnazjum Samorządowym w Grabowie

We wtorek 16 lutego 2016 r. odbyła się prezentacja trzech projektów edukacyjnych. Uczniowie w inspirujący i ciekawy sposób przedstawili wyniki własnej pracy.

Projekt z matematyki

Uczniowie klasy I i II gimnazjum, pod kierunkiem pani Małgorzaty Abramowicz, przygotowali przedstawienie pt. „Sąd nad matematyką”. Był to projekt mający na celu osądzenie MATEMATYKI i wydanie wyroku, czy jest ona w życiu potrzebna. Inscenizacja miała charakter rozprawy sądowej. Matematyce postawiono zarzuty utrudniania spokojnej egzystencji uczniów. Sąd po wysłuchaniu zeznań świadków oraz zebraniu materiałów dowodowych, uznał jednak, że matematyka jest w życiu potrzebna, a wszelkie działania matematyczne są niezbędne w  dzisiejszym świecie.
Czy uczniom udało się sprawiedliwie osądzić MATEMATYKĘ ? Myślę, że tak 🙂

Projekt z chemii

Uczennice klasy 2 b próbowały odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego wulkany wybuchają?” Pod opieką nauczyciela chemii  Moniki Żupińskiej uczennice zaprezentowały album poświęcony tematyce wulkanów oraz przytoczyły kilka interesujących faktów na ich temat. Najciekawszym elementem projektu była „eksplozja” samodzielnie wykonanego chemicznego wulkanu.

Projekt z religii

Projekt pt. „Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w kulturze polskiej”  przygotowały  uczennice klasy I gimnazjum pod kierunkiem  katechetki Reginy Semborskiej. Mogliśmy jeszcze raz wrócić wspomnieniami do najbardziej rodzinnych świąt, przypomnieć tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Dowiedzieliśmy się również wielu nowych i ciekawych rzeczy, m.in. tego, że tylko w polskiej kulturze istnieje zwyczaj  postnej wigilii  oraz  że zwyczaj dzielenia się opłatkiem występuje w kulturze polskiej, na Litwie, w Czechach i Słowacji. Nikt z nas też nie wiedział, czym są podłaźniczki.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status