Myślimy o kontynuowaniu nauki

28.03.2019r. uczniowie klasy III gimnazjum i klasy VIII Szkoły Podstawowej w Grabowie uczestniczyli w dniach otwartych Zespołu Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Szkoły te zapoznały gości z funkcjonowaniem tych placówek, przedstawiły ofertę edukacyjną  na następny rok szkolny, jednocześnie zachęciły do kontynuowania w nich nauki. Duże zainteresowanie wśród naszych uczniów wzbudziła szkoła branżowa i technikum, które oferują kształcenie w różnych zawodach. Każda ze szkół przedstawiła również krótki program artystyczny oraz pokazała, jak wyglądają ich klasopracownie, warsztaty itp. Uczniowie i nauczyciele SP w Grabowie dziękują wszystkim szkołom za miłe przyjęcie nas w swoich placówkach.

Lech Wronowski

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status