Podsumowanie konkursu plastycznego „Portret Michała Kajki – piewcy Mazur”

Dnia 10 marca 2017 roku zebrała się komisja w składzie:
przewodnicząca: Ewa Szczodruch
członkowie: Zofia Frydecka
Grażyna Pietruszewska
Aleksandra Falkowska
W konkursie brali udział uczniowie klas I – V Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie. Wpłynęły 74 prace konkursowe. W drodze głosowania wybrano
po trzy prace w każdej grupie wiekowej.
Kategoria I – uczniowie klas I-III:
I miejsce – Sandra Trzasko IIa
II miejsce – Kuba Korenkiewicz IIIa
III miejsce – Milena Sikorska I
Kategoria II – uczniowie klas IV-VI:
I miejsce – Magda Kliniewska IV
II miejsce – Nikola Trzasko IV
III miejsce – Kewin Gałaszewski IV
Komisja postanowiła także przyznać wyróżnienia następującym uczniom:
Kacper Popławski IIa
Iwona Rudziewicz IIIa
Sandra Wolska IIIb

Grabowo, 10.03.2017r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status