Dzień profilaktyki w  szkole

            18 kwietnia 2024r. w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w  Grabowie odbył się  Dzień profilaktyki tym razem skierowany do  rodziców.  Tematem zebrania profilaktycznego dla rodziców były – „Uzależnienia”. Jego celem było przypomnienie rodzicom o potrzebie wzmacniania postaw prozdrowotnych swoich dzieci,  tendencji do podejmowania prozdrowotnych decyzji w sytuacji nacisków środowiskowych, kształtowania wśród dzieci i  młodzieży postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Zwrócono uwagę jak ważne są czynniki chroniące przed wszelkimi uzależnieniami.

Spotkanie profilaktyczne dla rodziców poprowadził trener z Centrum Profilaktyki i  Reedukacji „ATELIER” z Krakowa. Zostało ono sfinansowane przez Gminę Gołdap, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2024.

Zofia Frydecka