Z wizytą w bibliotece

         Wprowadzenie dziecka w świat literatury już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wychowania przez sztukę. Dlatego uczniowie klasy pierwszej,  17 kwietnia odwiedzili Filię Biblioteki Publicznej w Grabowie, aby rozwijać swoje zainteresowania  czytelnicze. Celem wizyty było również przybliżenie dzieciom zawodu bibliotekarza i funkcjonowania biblioteki, poznanie zasad wypożyczania i zwracania książek oraz   zasad  ich poszanowania.