Nasadzenia drzew i krzewów na terenie „leśnej klasy”

W ostatnim tygodniu października zostały posadzone sadzonki krzewów i drzew rodzimych na terenie przyszłej Leśnej klasy. Sadzonki otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Gołdap i Nadleśnictwa Czerwony Dwór. Bardzo dziękujemy za przekazanie sadzonek.