Uwaga uczniowie klas ósmych!!!

 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty można będzie sprawdzić indywidualnie w systemie ZIU (SIOEO) 3 lipca 2023r.
Dostęp do systemu możliwy po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły loginu lub hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu odbędzie się 7 lipca od godz. 9.00 w sekretariacie szkoły.