Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018  w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie

 

Inauguracja  roku szkolnego 2017/2018 za nami. Apel rozpoczęło wspólne odśpiewania hymnu państwowego. Pani dyrektor  Irena Łobacz powitała wszystkich zebranych w nowej szkole. Od 1 września staliśmy się ponownie Szkołą Podstawową im. Michała Kajki. Następnie został odczytany list ministra edukacji narodowej, pani  Anny Zalewskiej. W imieniu Burmistrza Gołdapi głos zabrała pani Joanna Łabanowska, skarbnik Gminy Gołdap. Poinformowała, że wniosek o dofinansowanie rozbudowy szkoły został odrzucony  przez wojewodę, ale będzie składany ponownie w grudniu 2017 roku. W tym samym czasie będziemy składać  wniosek na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych.  Został również złożony wniosek o dofinansowanie budowy boiska  ze środków unijnych i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Szkoła złożyła także wniosek na dofinansowanie sprzętu multimedialnego w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Głos zabrała następnie przewodnicząca rady rodziców, pani Emilia Osińska. Goście życzyli sukcesów i wytrwałości  w nowym roku szkolnym. Na tym zakończyła się część oficjalna  uroczystości, po której  wychowawcy udali się do klas ze swoimi wychowankami.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status