„Mój szkolny kolega z Afryki”

 

Uczniowie Zespołu Szkól w Grabowie z klas I-III, IV-VI i I-III gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”. Celem konkursu było rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata, integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury oraz motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych.
Konkurs służył odnowieniu i pogłębieniu świadomości misyjnej dzieci i młodzieży oraz ich odpowiedzialności za misje. Uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje prace w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i muzycznej.
Komisja wybrała i przesłała do Centralnej Komisji Konkursowej prace następujących uczniów:
kategoria plastyczna
Karol Brodowski – klasa III B
Radosław Pastuszyński – klasa V
Anna Zarzecka – klasa I Gim.
kategoria literacka
Martyna Sztabińska
kategoria muzyczna
Paweł Filip Juklewicz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status