KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” 2017

Szkoła Podstawowa im. M. Kajki w Grabowie po raz kolejny włączyła się do kampanii „Biała Wstążka”, która trwała od 25 listopada do 10 grudnia 2017r. Jest to największa na świecie kampania prowadzona w ponad 55 krajach świata. Rozpoczęła się... Read More →

Lekcja inaczej …

We wtorek, 28 listopada, uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabowie mieli okazję wziąć udział w ciekawej lekcji poza terenem szkoły.... Read More →

By dłużej służyły…

Minęły już prawie trzy miesiące roku szkolnego 2017/2018. W pierwszym tygodniu nauki uczniowie otrzymali komplety podręczników. Zgodnie z zasadami... Read More →