„Podziel się dobrym posiłkiem”  2017

Szkoła Podstawowa im. M. Kajki w Grabowie  od wielu już lat współpracuje z Bankiem Żywności w Olsztynie. Bierzemy udział w zaproponowanych akcjach zbiórek żywności. Tegoroczna  akcja  „Podziel  się dobrym posiłkiem”  odbyła  się   29  września. Uczniowie naszej szkoły, wolontariusze, w ramach funkcjonującego Szkolnego Koła Wolontariatu, pod kierunkiem pedagoga Zofii Frydeckiej,  zbierali żywność  w dwóch sklepach w Grabowie.  Udział w tego typu działaniach jest okazją do kształtowania w młodych ludziach  wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, szacunku do ludzi, przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej.

Zofia Frydecka