Dzień profilaktyki w  Szkole Podstawowej  w Grabowie

21 września  2017r. w Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie odbył się pierwszy w tym roku szkolnym Dzień profilaktyki. „Dialog przeciw przemocy i agresji” pod tym hasłem upłynął ten dzień w naszej szkole.  Dzieci z oddziału  5-latków, „0” oraz uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej obejrzeli spektakl profilaktyczny, pt. „Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska”. Jego   treść miała głębokie przesłanie a mianowicie, że w kontaktach z innymi nie można uciekać się do przemocy. Spektakl przedstawili aktorzy z  Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja „Magik” z Białegostoku. W klasach IV – VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne. „Czy dokuczanie jest przemocą?”, to temat zajęć, które wybrano dla uczniów z klas IV – VI. Klasa VII oraz II i III gimnazjum uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych na temat,  „Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”. W ramach Dnia profilaktyki w szkole odbyło się również szkolenie dla nauczycieli oraz spotkanie profilaktyczne dla rodziców. Tym razem tematem warsztatów dla rodziców był „Wpływ przemocy domowej na funkcjonowanie rodziny”. Warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli przeprowadzone zostały przez trenera z Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog z Krakowa. Dzień profilaktyki w szkole zorganizowała pedagog  Zofia Frydecka. Wszystkie powyższe działania zostały sfinansowane przez Gminę Gołdap, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2017.

Zofia Frydecka